Category: บริการ

อุดฟัน

อุดฟัน

อุดฟัน

Continue Reading

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันคืออะไร? การฟอกสีฟันคือการนำเอาเม็ดสีขนาดเล็กมากที่สะสมติดอยู่ตามตัวฟันออก ซึ่งขั้นตอนของการฟอกสีฟันจะใช้น้ำยาฟอกสีฟันที่มีส่วนผสมหลักคือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของการฟอกสีฟัน เช่น การฟอกสีฟันที่บ้านด้วยตัวคุณเอง น้ำยาฟอกสีฟันที่ทางทันตแพทย์จัดให้ จะเป็นน้ำยาฟอกสีฟันที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่ำ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าน้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่สูงเกินไป หรือ กรณีที่เป็นการฟอกสีฟันที่คลินิกซึ่งทำโดยทันตแพทย์ น้ำยาฟอกสีฟันที่ใช้ ก็จะมีความเข้มข้นที่สูง แต่จะต้องทำการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ระดับความขาวของสีฟันที่ขาวขึ้นภายหลังจากการฟอกสีฟันนั้น ไม่สามารถบอกได้อย่างชัดเจน ประโยชน์ของการฟอกสีฟัน สามารถแก้ไขปัญหาสีฟันที่มีสีเหลืองเข้ม หรือ มีสีคล้ำ สีน้ำตาล ให้มีความขาวเพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูว่า สาเหตุของฟันที่มีสีคล้ำนั้นเกิดจากสาเหตุใดด้วย สามารถแก้ไขปัญหาผู้ที่มีคราบต่างๆสะสมตามตัวฟัน เช่น ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำเป็นต้น สามารถทำได้ในบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถปรับปรุงรอยยิ้ม เพิ่มบุคลิภาพ ทำให้มีฟันขาวสว่าง เงางาม ช่วยให้ดูอ่อนเยาว์ สดใสมากขึ้น

Continue Reading

รักษารากฟัน

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน มีคนไข้หลายคนละเลยปล่อยฟันให้ผุทิ้งไว้ไม่รักษา และอุดฟันให้เรียบร้อยทำให้โรคฟันลุกลามทำลายฟันมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงชั้นโพรงประสาทฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟัน มีอาการปวดทรมาน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค คอยบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายอย่างเรื้อรัง จนจำเป็นต้องถอนฟันไปแล้วมิใช่น้อย แต่เมื่อเกิดความต้องการแก้ไขด้วยการรักษาฟันไว้ ไม่อยากถอนออกจากปากก็แทบจะสายเสียแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เกินความสามารถของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยเหลือคนไข้เหล่านั้นได้ เพียงแต่วิธีการรักษาค่อนข้างยุ่งยากและสลับซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งทันตแพทย์ทุกคน มิได้ปรารถนาที่จะให้ผู้ป่วยตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นเพราะงานรักษารากฟันเป็นงานที่ลำบากมิใช่น้อย โดยเฉพาะการรักษารากฟันกรามซึ่งมี 3 – 4 ราก ดังนั้นเพื่อให้การรักษาเกิดผลสำเร็จตามความต้องการ จึงจำเป็นต้องเสียเวลาไปพบทันตแพทย์หลายครั้งในการรักษารากฟัน

Continue Reading