อัตราค่ารักษา

รายการการรักษา ราคา (บาท)
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน (ผู้ใหญ่) 600
ถอนฟัน (ยาก) 700 – 1,000
ถอนฟัน (เด็ก) 500
ผ่าฟันคุด 2,500 – 4,000
ผ่าฟันฝัง ตำแหน่งละ 4,000 – 7,000
เพิ่มยาชาหลอดละ 100
ตัด Frenum 1,500 – 3,000
ตัดเหงือก 1,500 – 4,000
ขูดหินปูน 700 – 1,200
เกลารากฟัน ซี่ละ 500
ทันตกรรมบูรณะ
อุดฟันด้วยวัสดุ สีตะกั่ว 500 – 1,200 / ซี่
อุดฟันด้วยวัสดุ สีเหมือนฟัน 500 – 1,200 / ซี่
ใส่ยารองพื้นก่อนอุดฟัน 100
ปิดช่องฟันห่าง 2,000 – 3,000
ทำเขี้ยว 2,000
ฝังเพชร 500
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 400
เคลือบฟลูออไรด์ ครั้งละ 400
ทันตกรรมประดิษฐ์
1. ฟันปลอมชนิดถอดได้
– ฟันปลอมฐานพลาสติก ซี่แรก 2,000 ซี่ต่อไปซี่ ละ 300
– ฟันปลอมฐานโลหะ ซี่แรก 7,000 ซี่ต่อไปซี่ ละ 300
– ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ซี่แรก 7,000 ซี่ต่อไปซี่ ละ 350
– สะพานฟันถอดได้ฐานโลหะ 6,500
– สะพานฟันถอดได้ฐานยืดหยุ่น 6,500
– ฟันปลอมทั้งปาก 11,000
2. ฟันปลอมชนิดติดแน่น – ราคาครอบฟันและสะพานฟัน
– โลหะธรรมดา 7,000
– Nickel Free 8,000
– Titanium 9,000
– All Ceramic (Zirconia) 11,000
– Inlay,Onlay,Veneer 8,000
– Composite Veneer 2,000
– เดือยฟันสำเร็จรูป ชิ้นแรก 3,500
– เดือยฟันสำเร็จรูป ชิ้นต่อไป 1,500
– เดือยฟันโลหะ 3,000
รักษารากฟัน
– ฟันหน้า 4,500
– ฟันกรามน้อย 6,500
– ฟันกรามใหญ่ 9,000
ควักถุงหนองที่ฟัน ครั้งละ 1,000 – 3,000 ต่อจุด
X-Ray (ฟิล์มเล็ก) 150 / ฟิล์ม
X-Ray (ฟิล์มใหญ่-Digital) 600 / ฟิล์ม
รากเทียม
รากฟันเทียม 60,000 – 65,000
ยกโพรงอากาศแก้ม 20,000
*** ราคาดังกล่าวไม่รวมเติมกระดูก,ตัดแต่งกระดูก,ยกโพรงอากาศแก้ม ****
จัดฟัน
จัดฟัน เริ่มต้นที่ 35,000
รีเทนเนอร์(เครื่องมือคงสภาพฟัน) 4,000
ฟอกสีฟันแบบทำในคลินิก 4,900
ฟอกสีฟันแบบนำไปฟอกเองที่บ้าน 4,900
น้ำยาฟอกสีฟัน 1 ชุด มี 4 หลอด ชุดละ 2,500
ถาดฟอกสีฟัน, Night guard (กันกัดฟัน) 3,000
*** ฟอกสีฟันแบบนำไปฟอกเองที่บ้าน ใน 1 ชุด จะประกอบด้วย ถาดฟอก+น้ำยาฟอก ***