อัตราค่ารักษาพยาบาล

ศัลยกรรมช่องปาก

การรักษา ค่าบริการ
ถอนฟัน 700 – 1,200 บ.
ถอนฟันคุด 1,000 – 1,500 บ.
ผ่าฟันคุด 2,500 – 4,000 บ.
ผ่าฟันฝัง 5,000 – 7,000 บ.
ผ่าตัดเนื้อเยื่อรั้งริมฝีปาก/ลิ้น (Frenum) 2,000 – 3,000 บ.

ทันตกรรมบูรณะ

การรักษา ค่าบริการ
อุดฟันด้วยวัสดุโลหะ ซี่ละ700 – 1,500 บ.
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน ซี่ละ700 – 1,500 บ.

รักษาโรคเหงือก

การรักษา ค่าบริการ
ขูดหินปูน และขัดฟันด้วยฟลูออไรด์800 – 1,500 บ.
เกลารากฟัน1,000 – 1,500 บ.
ตัดแต่งเหงือกเพื่อความสวยงาม
(แก้ภาวะยิ้มเห็นเหงือก) 10 -12 ซี่
3,500 บ.

รักษารากฟัน (โดยคุณหมอเฉพาะทาง รักษาครั้งเดียวเสร็จ)

การรักษา ค่าบริการ
รักษารากฟัน – ฟันหน้า4,500 บ.
รักษารากฟัน – ฟันกรามน้อย6,500 บ.
รักษารากฟัน – ฟันกราม9,000 บ.
เปิดควักหนองบริเวณรากฟัน1,000 – 3,000 บ. / จุด

ครอบฟัน สะพานฟัน

การรักษา ค่าบริการ
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะเริ่มต้น 7500 บ./ซี่
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia11,500 บ./ซี่
ทำเดือยฟัน4,000 – 5,500 บ./ซี่

ฟันปลอมแบบถอดได้

การรักษา ค่าบริการ
ฟันปลอมถอดได้ ฐานพลาสติก เริ่มต้น2,500 บ.
ฟันปลอมถอดได้ ฐานโลหะ เริ่มต้น7,500 บ.
ฟันปลอมถอดได้ ฐานยืดหยุ่น เริ่มต้น7,500 บ.
ฟันปลอมทั้งปาก6,000 บ./ชิ้น
ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ บนรากฟันเทียม (ราคาต่อขากรรไกร)45,000 บ.
เซรามิกวีเนียร์ (เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก)11,500 บ./ซี่

รากฟันเทียม

การรักษา ค่าบริการ
ฝังรากฟันเทียม และครอบฟัน45,000 บ.
เติมกระดูก20,000 บ.

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การรักษา ค่าบริการ
อุดปิดช่องฟันห่าง2,500 – 3,000 บ.
ฟอกสีฟันที่คลินิก Cool light LEDโปรโมชั่น 3,490 บ.
ชุดฟอกสีฟันที่บ้านโปรโมชั่น 3,490 บ.
ทำฟันเขี้ยว ซี่ละ (ฝังเพชร เพิ่ม 1,000 บ.)2,500 บ.
วีเนียร์ (เคลือบผิวฟัน)
คอมโพสิตวีเนียร์ (เคลือบผิวด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน)2,500 บ./ซี่
เซรามิกวีเนียร์ (เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก)11,500 บ./ซี่

จัดฟัน โปรโมชั่นแบ่งจ่าย

การรักษา ค่าบริการ
จัดฟันแบบโลหะ แบ่งจ่าย
(เริ่มต้น)
2,900 บ. x 4 ครั้ง
1,000 บ. x 25 ครั้ง
ตรวจจัดฟัน พิมพ์ปาก เอ็กซเรย์ ถ่ายรูป999 บ.
รีเทนเนอร์แบบลวด ชิ้นละ2,000 บ.
รีเทนเนอร์แฟนซี ชิ้นละ2,500 บ.
รีเทนเนอร์ใส ชิ้นละ2,000 บ.
รีเทนเนอร์โลหะ ชิ้นละ5,500 บ.

ทันตกรรมป้องกัน และอื่นๆ

การรักษา ค่าบริการ
เคลือบหลุมร่องฟัน500 บ./ซี่
เคลือบฟลูออไรด์500 บ.
เฝือกสบฟัน กันนอนกัดฟัน (Night Guard)3,000 บ./ชิ้น
ถาดฟอกสีฟัน (คู่ละ)3,000 บ.

เอ็กซเรย์ทางทันตกรรม ระบบดิจิตอล

การรักษา ค่าบริการ
เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก (Periapical, Bite-wing)200 บ./ฟิล์ม
เอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ (Panoramic film)600 บ./ฟิล์ม
เอ็กซเรย์ กะโหลกศีรษะด้านข้าง600 บ./ฟิล์ม