โปรโมชั่น จัดฟัน

การจัดฟันมิใช่เพียงทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารหรือช่วยให้พูดชัดเจนเท่านั้น ฟันที่เรียงเรียบสวยงามยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพให้กับคุณ ทำให้ใบหน้าของคุณน่ามอง โดยเฉพาะในเวลายิ้ม เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น

ข้อดีของการจัดฟัน

  1. ช่วยพัฒนาให้บุคลิกภาพดีขึ้น ฟันที่เรียงเรียบ, สวย, เป็นระเบียบย่อมทำให้คุณมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในการยิ้มกว้าง และกล้าแสดงออก ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดีขึ้น และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
  2. ช่วยลดการเกิดฟันผุ และช่วยลดการเกิดเหงือกอักเสบ และลดการมีกลิ่นปาก การมีฟันซ้อนเกจะทำให้มาเศษอาหารตกค้างตามชอกฟันที่ซ้อนเก จึงทำให้ฟันผุเกิดง่าย การมีฟันเรียงเรียบจะช่วยลดการตกค้างของเศษอาหารเหล่านี้ได้ เป็นการลดการเกิดฟันผุ และไม่มีกลิ่นปาก
  3. ช่วยให้การบดเคี้ยวดีขึ้น การที่ฟันเรียงเรียบ สบสนิททุกซี่ ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหารดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วย
  4. ช่วยให้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้นใน กรณีนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนในคนไข้ที่มีฟันเกมากๆ ซึ่งการทำความสะอาดให้ทั่วถึงทุกตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากหรือ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและสิ่งนี้เองก็จะเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ท้ายที่สุดก็จะต้องสูญเสียฟันซี่นั้นๆ ไปในกรณีนี้ถ้าคนไข้ที่มีฟันเกได้รับการตรวจ วินิจฉัยและแก้ไขได้ถูกต้องโดยการดัดฟัน ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้คนไข้ทำความสะอาดฟันได้ง่ายและทั่วถึงขึ้น การสูญเสียฟันก่อนกำหนดเนื่องจากฟันเก ก็สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในปัจจุบัน ทางทันตกรรมจัดฟันก็ถือว่าเป็นทันตกรรม ป้องกันได้อย่างหนึ่ง
  5. ช่วยให้มีการออกเสียงพูดได้ถูกต้องและชัดเจน

คนไข้มีฟันห่าง นอกจากจะทำให้ขาดความมั่นใจ ในตัวเองนอกจากรอยยิ้มที่ไม่สวยงามแล้ว ยังมีผลต่อการออกเสียงอีกด้วยโดยเฉพาะเสียง ส นอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้ชัดเจน ในคนไข้ที่มีลักษณะการคบฟันหน้าแบบสบเปิด (หมาย ถึงฟันหน้าบนและล่างสบกันไม่สนิทกัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไม่ขาด) กล่าวคือคนไข้จะออกเสียง ส ไม่กัดลิ้นของคนไข้จะยื่นมาอยู่ระหว่างฟันหน้าล่าง

ค่าใช้จ่าย 35000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ดังนี้

2 ครั้งแรกชำระครั้งละ 5000 บาท
หลังจากนั้น ชำระ เดือนละ 1000 บาท

จนกว่าจะครบ 35000 บาท ถ้าครบแล้วยังจัดไม่เสร็จ ไม่ต้องชำระเพิ่ม

Tags: ,

Category: โปรโมชั่น

Comments are closed.